Ответ в теме: Как будут насчитываться в этой ситуации алименты?

#462

Здравствуйте Ольга!

Согласно ч.2 ст. 182 Семейного Кодекса Украины алиментные выплаты не могут быть меньше 30% прожиточного минимума для ребенка.Эти выплаты устанавливаются в суде или на основании нотариально заверенного соглашения.
Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів
1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:
1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
4) інші обставини, що мають істотне значення.
2. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу.